Browsing: fishing with current

धामोड/ वार्ताहर धामोडपैकी लाडवाडी ( ता. राधानगरी )येथे विद्युत प्रवाह नदीत सोडून मासेमारी करताना चाफोडी पैकी दोनवडी ता. करवीर येथील…