Browsing: Gadhingljal town

गडहिंग्लज गडहिंग्लज शहरातील नेहरू चौकातील मारुती मंदिर जवळील अशोक आजरी यांचे बंद घर अज्ञात चोरट्यानी फोडले आहे. मंगळवारी दोन बंद…