Browsing: #gaganbawadaAatma

प्रतिनिधी / असळज गगनबावडा तालुका आत्मा अंतर्गत शेतकरी सल्लागार निवड समितीमध्ये बावीस सदस्यांपैकी धुंदवडे भागामध्ये फक्त एकच सदस्य असल्याने त्या…