Browsing: get-fire

कुर्डुवाडी / प्रतिनिधी येथील रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वेचे विद्युतीकरणाचे काम घेतलेल्या कंपनीचे गोडावुन आहे. या गोडावून जवळील स्क्रॅपला आग लागून साहित्य…