Browsing: #glycerinbenifits

त्वचेवरील अनेक समस्यांवर ग्लिसरीन औषधाप्रमाणे काम करतं. चेहऱ्यावरील सुरकुत्या, कोरडी त्वचा, त्वचेचं इन्फेक्शन, पिंपल्स या सर्वांवर ग्लिसरीन हा उत्तम पर्याय…