Browsing: Government Vidyanjali Scholarship

Government Vidyanjali Scholarship Omkar Sathe-Patil Koge

कसबा बीड- वार्ताहर कोगे (ता.करवीर) येथील ओंकार भगवान साठे – पाटील या मुलाने उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी केंद्र शासनाची ‘विद्यांजली…