Browsing: green arbitrator

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) बेकायदेशीर ठरवलेल्या मुंबईतील मध- मार्वे भागातील सिनेस्टुडिओवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC ) हातोडा उगारला आहे. या स्टुडिओने…