Browsing: Gudi Padwa

सातारा जिल्हा रेशन दुकानदार संघटनेने मानले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्न पुरवठा मंत्री यांचे आभार सातारा प्रतिनिधी राज्याच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या…