Browsing: Hallmark Rules

कोल्हापूर प्रतिनिधी ग्राहकांना शुध्द सोने मिळावे म्हणून, यासाठी देशात कायद्याने हॉलमार्क या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. भारतीय मानक ब्युरो…