Browsing: #handicapped

संग्राम काटकर / कोल्हापूर मुलगा-मुलगी दिव्यांग आहे. विवाहाचे वयही झाले आहे. पण धडधाकट मुलगा दिव्यांग मुलीशी आणि धडधाकट मुलगी दिव्यांग…