Browsing: #Harvesting

संतोष पाटील,कोल्हापूर राज्य शासनाने 29 सप्टेंबर 2016 ला केलेल्या ड नियमावलीनुसार 500 चौरस मीटरवरील बांधकामांसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे केले आहे.…