Browsing: india’s capability

ISRO will send a robot into space to show India's capabilities to the world

चंद्रयान-3 मिशनच्या यशानंतर आता इस्रोचा फोकस मानवी मिशन गगनयानवर आहे. या मिशनअंतर्गत एक स्पेसक्राफ्ट अंतराळात पाठवलं जाणार आहे, ते…