Browsing: Jansuraj Shakti Party

केवळ दोनच तालुक्यांचा समावेश केल्याने इतर तालुक्यावर अन्याय वारणानगर / प्रतिनिधी शासनाने राज्यातील ४० तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले असून…