Browsing: #kasababeed

विश्वनाथ मोरे, कसबा बीड, प्रतिनिधी करवीर तालुक्यातील पाडळी खुर्द,कोगे,महे,कसबा बीड,बीडशेड,बहिरेश्वर या गावासाठी गंगावेश ते बहिरेश्वर एकच केएमटी बस आहे. या…

कसबा बीड/प्रतिनिधी मल्लेवाडी (ता.करवीर) येथील आमदार पी.एन.पाटील यांच्या माध्यमातून व रामचंद्र भोगम यांच्या पाठपुराव्यातून विविध विकासकामांचा प्रारंभ गोकुळ संचालक बाळासाहेब…