Browsing: Kodoli Mandal drought-like

वारणानगर / प्रतिनिधी राज्यात ७५ टक्केपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या १०२१ महसुली मंडल मध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून यामध्ये…