Browsing: Kolhapur Malharpeth Navratrotsav tbdnews

कळे/ वार्ताहर सावर्डे तर्फ असंडोली, तालुका पन्हाळा येथील श्री ज्योतिर्लिंग मंदिरात सावर्डेसह मल्हार पेठ, मोरेवाडी, जाधववाडी या चार गावातील ग्रामस्थ…