Browsing: laborers sleeping

चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने भरधाव आयशर ट्रक बुलढाण्यात नांदुरा- मलकापूर रस्त्यालगतच्या झोपडीत घुसला. या झोपडीत झोपलेले १० मजुर या ट्रकखाली चिरडले…