Browsing: #mahalxmi

देवीच्या सदरचे यादवकालीन बांधकाम कोल्हापूर /सौरभ मुजुमदार, करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई आदिशक्ती, आदिमाता, सर्वसाद्या जिच्या वास्तव्याने करवीर क्षेत्राला दक्षिणकाशी म्हणतात.…