Browsing: #mahatmajotiraofuleshetkarikarjmafiyojana2019

प्रतिनिधी / माले महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकास सोसायटीच्या ३०/०६/२०१९ अखेर…