Browsing: mainroad

करवीर तालुक्यातील आदर्शवत पहिला उपक्रम सांगरूळ प्रतिनिधी ग्रामपंचायतीच्या पंधराव्या वित्तआयोगातील निधीतून सांगरुळ धरण ते स्मशान भूमी पर्यंतच्या रस्त्याच्या बाजूला सौर…