Browsing: medical colleges

सांगली : केसपेपरच्या चिटकोऱ्यावर संपूर्ण रक्ताचा अहवाल लिहायचा… ईसीजी, एक्सरेचे निरीक्षण हाताने नोंदवायचे अन् डॉक्टरांच्या स्वाक्षऱ्यांसाठी कित्येक तास रांगेत ताटकळत…