Browsing: MLA Vilasrao Jagtap

पेठ वडगाव / प्रतिनिधी घुणकी (ता.हातकणंगले) येथे शेतात जनावरे चरण्यासाठी गेलेल्या सुषमा अशोक जाधव- सनदे (वय ३८) या महिलेचा गळा…