Browsing: #MLAVinaykore

Vinay Kore On Sambhajiraje Chhatrapati : छत्रपती संभाजीराजे हे माझे मित्र आहेत. मात्र, विशाळगडाबाबत त्यांनी केलेली फेसबुक पोस्ट गैरसमजातून केली…