Browsing: MP Satej Patil

कसबा बावडा सचिन बरगे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे काम फक्त पोलीस प्रशासनाचे नसून एक जबाबदार नागरिक म्हणून सर्वांचेच असते.…