Browsing: murder of newborn baby

वसंतदादा सर्वोपचार रूग्णालयात आवळला होता गळा; मुलगी झाली म्हणून नाराज होवून केले होते कृत्य सांगली प्रतिनिधी मुलगी झाल्याने नाराज होऊन…