Browsing: Oppose Ambabai Temple Development Plan

कोल्हापूर प्रतिनिधी जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र शासनाला अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा सादर केलेला आहे यामध्ये परिसरातील व्यापारी व रहिवासी यांना विश्वासात…