Browsing: pal

About six lakh devotees attend the Palangari Yatra

उंब्रज प्रतिनिधी खंडोबाच्या नावानं चांगभलं… यळकोट यळकोट जय मल्हारचा जयघोष करत खोबरे भंडाऱ्यांची उधळण करत  लाखो भाविकांनी पाल नगरी दुमदुमून सोडली. सुमारे…