Browsing: #palak

साहित्य१ वाटी मुगडाळपालकाची एक जुडी५ ते ६ हिरव्या मिरच्याअर्धा इंच आले६ ते ७ लसूणच्या पाकळ्याअर्धा चमचा ओवाबारीक चिरलेला एक कांदाबारीक…