Browsing: Patna brought

पाटण्यातील संयुक्त विरोधी पक्षांच्या बैठकिला गेलो असता तेथिल परिस्थिती पाहून हासू आले. 17 विरोधी पक्ष असताना केवळ सातच विरोधी पक्षांनी…