Browsing: paying the bill

पुलाची शिरोली/वार्ताहर हॉटेलचे बील देण्याच्या कारणातून पुलाची शिरोलीतील हॉटेल मालक यश धनाजी हांडे यास डोक्यात व तोंडावर वीट मारुन तसेच…