Browsing: performing own funeral

आरक्षण मागणीची दाहकता झाली आणखी तीव्र सोलापूर : प्रतिनिधी संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने, गनिमी काव्याने आक्रमक आंदोलने…