Browsing: preparatory review meeting

उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व यंत्रणांनी युद्ध पातळीवर काम करावे; 1 ते 12 जून या कालावधीत एक ही अधिकारी व कर्मचारी रजेवर…