Browsing: provide financial assistance

DCM Ajit Pawar

उमरगा प्रतिनिधी आर्थिक अडचणीत असलेल्या उस्मानाबाद धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस अर्थसहाय्य करण्यासाठी चेअरमन बापुराव पाटील व माजी चेअरमन सुरेश…