Browsing: rajaramlake

Rajesh Kshirsagar News : राज्य शासनाकडून छत्रपती राजाराम तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात कन्व्हेन्शन सेंटर उभारले जाणार आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून तलावात…

तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यास विरोध कोल्हापूर प्रतिनिधी राज्य शासनाकडून छत्रपती राजाराम तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात कन्व्हेन्शन सेंटर उभारले जाणार…