Browsing: #RankalaNews

रंकाळा आहे तसाच जपण्याची गरज. सुधाकर काशीद,कोल्हापूररंकाळा तलावावर इराणी खणीच्या काठाला एक पक्षी निरीक्षण केंद्र होते.पक्षी या परिसरात यावेत म्हणून…

सुधाकर काशीद,कोल्हापूररंकाळा म्हणजे बारा महिने भरलेला जलाशय.रंकाळा म्हणजे शहरात पश्चिमेकडून हळुवार प्रवेश करणारी थंडगार वाऱ्याची झुळूक.रंकाळा म्हणजे संध्यामठ.रंकाळा म्हणजे शालिनी…