Browsing: reached Kolhapur city

कसबा बावडा कोल्हापूर शहराला थेट पाईपलाईने पिण्याचे पाणी आणण्याचे कोल्हापूरकरांचे अनेक दशकांचे स्वप्न अखेर साकार झाले. या योजनेसाठी सातत्याने पाठपुरावा…