Browsing: sahityaakademi

Sahitya Akademi Award for 'Ringana' by Krishnat Khot

उत्रे प्रतिनिधी पन्हाळा तालुक्यातील उत्रे पैकी निकमवाडी येथील सिद्धहस्त लेखक प्राध्यापक कृष्णात खोत यांच्या “रिंगाण” या कादंबरीला साहित्य अकादमी पुरस्कार…