Browsing: Sangrul Sanitary Napkin Pad Machine Innovative activities

सांगरूळ / वार्ताहर सांगरूळ ग्रामपंचायतीने गावाच्या विकासासाठी शासनाच्या विविध योजना राबविल्या आहेत .गावाच्या विकासाबरोबरच गावातील नागरिकांच्यासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या…