Browsing: #Sanguem

प्रतिनिधी सांगे सांगे तालुक्यातील भाटी पंचायत क्षेत्रातील बाराजण-तिस्क ते पोत्रे रस्त्यावरील कोंगारे येथील एका ओहोळावर बांधण्यात आलेल्या छोट्या पुलाच्या बाजूचे…