Browsing: satarra

खाजगी सावकार, सोसायटी, गावचा फंड काढले होते कर्ज सातारा प्रतिनिधी लोहारे (ता.वाई) येथील नारायण गणपत सपकाळ (वय 48) यांनी कारखान्याला…