Browsing: short tempered manshort tempered man

गुणरत्न सदावर्ते यांना बँकेचे मार्गदर्शक म्हणून आम्ही स्वीकारले होते मात्र ते आता मालक व्हायला चालले आहेत. याला आता एसटी जनसंघाने…