Browsing: Six crore

शाहुवाडी प्रतिनिधी शाहूवाडी तालुक्यातील माण पैकी पातवडे गावच्या हद्दीतील गट नंबर 207′ 254 मधील 6 एकर 9 गुंठे क्षेत्रातील औषधी…