Browsing: #skeencare

थंडीत पायांच्या अनेक समस्या वाढतात.पायाची त्वचा कोरडी पडणे,पायांना भेगा पडणे ,भेगांतून रक्त येणे यामुळे त्रासही होतो तसेच पायांचे सौंदर्य देखील…