Browsing: Slaughter of fruit

वारणानगर / प्रतिनिधी केखले ता. पन्हाळा येथील शिवाजी बापू गिरवे यांच्या शेतातील साधारणपणे सात ते आठ झाडांची कत्तल करण्यात आलेली…