Browsing: Social Welfare’ work

कोल्हापूर प्रतिनिधी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 46 नुसार राज्यातील दुर्बल वंचित व अनुसूचित जाती यांच्या कल्याणासाठी सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक सुविधा…