Browsing: #solapuir #barshi #pikarj

बार्शी / प्रतिनिधीसध्या खरिपाचा हंगाम चालू असून या खरिपाच्या हंगामामध्ये बार्शी तालुक्यातील एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही यासाठी…