Browsing: South Kolhapur

2009 साली आमदार झाल्यावर मी लोकसभा लढवावी अशी पक्षाची इच्छा होती. तसेच उत्तर मतदारसंघात गैरसमजामुळे पराभव झाला असून उत्तर मतदारसंघाबरोबरच…