Browsing: Sugarcane prices

Raju shetti

आमच्या मागील हंगामातीन 400 रूपयांच्या मागणीच्या एक नव्हे तीन पाऊले मागे येऊन 100 देण्याची मागणी केली आहे. तरीही साखर कारखानदारांनी…