Browsing: sugarcanemovement

बिद्री प्रतिनिधी गेल्या वर्षीच्या ऊसाला चारशे रुपये आणि यावर्षीच्या ऊसाला 3500 पहिला हप्ता विना कपात देण्याचे लेखी आश्वासन ग्रामपंचायत मध्ये…