Browsing: symbolic fast

कडेगांव प्रतिनिधी मराठा आरक्षण साठी आमरण उपोषणास बसलेले मराठा समाजाचे क्रांतिसूर्य मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणास पाठींबा देणेसाठी व मराठा…